Contact Us

Sanwu International
Sanwu Eletronics
16 Hao, Fan Jia Bang Lu
Shun Yang Gong Ye Yuan
Hua Qiao Zhen
Kunshan
Jiangsu, China
215330
Hong Kong S.A.R.
(601) 389-7682(message only)

Send Us a Message